Cơ quan quản lý tài chính Tây Ban Nha CNMV cảnh báo với 06 sàn Forex lừa đảo

Vào ngày 22 tháng 5 năm 2023, cơ quan quản lý tài chính Tây Ban Nha CNMV đã đưa ra cảnh báo đối với 06 sàn Forex đang hoạt động trái phép.

Theo Điều 17, khoản 2, Luật Thị trường Chứng khoán (được phê chuẩn bởi Nghị định Hoàng gia số 4/2015 ngày 23 tháng 10), Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha (Comisión Nacional del Mercado de Valores) cảnh báo rằng các sàn Forex lừa đảo sau đây là không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư theo Điều 140 của Luật Thị trường Chứng khoán Tây Ban Nha. Các tổ chức này bao gồm các công ty tư vấn đầu tư hoặc cung cấp các dịch vụ phụ trợ được nêu chi tiết trong Mục 141(a), (b), (d), (f) và (g) của Đạo luật liên quan đến các công cụ tài chính được đề cập trong Điều 2 của Đạo luật. Bao gồm các giao dịch Forex.

Xem thêm: FCA cập nhật danh sách sàn Forex lừa đảo tháng 05 năm 2023

1.SurgeTrader/ VALO HOLDINGS GROUP

Website: https://surgetrader.com/

2.ImportCapital

Website: https://importcapital.cc/

3.Polar BTC

Website: https://www.polarbtc.com/

4.CTmatador / WIND HOLDINGS LTD

Website: https://ctmatador.com/

5.ADRSWAP

Website: https://www.adrswap.com/

6.LENZ CAPITAL

Website: https://lenzcapital.pro/

Rate this post

(2)

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. Profit.vn không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Hãy để lại Email Nếu bạn muốn Thông báo khi chúng tôi trả lời bạn)

Quản lý và vận hành bởi KNG Invest